Sprawdź czy masz nademierną senność


Skala senności Epworth służy do orientacyjnej oceny senności.

Proszę określić łatwość zapadnięcia w drzemkę lub zaśnięcia w  przedstawionych poniżej sytuacjach. Pytania odnoszą się do normalnego trybu życia w ostatnim okresie czasu. Nawet jeżeli któraś z wymienionych sytuacji nie miała miejsca, proszę spróbować wyobrazić sobie, w jakim stopniu drzemka lub zaśnięcie byłoby w niej możliwe?


Pomorskie Centrum Leczenia Bezdechu Sennego
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 143/1 80-456 Gdańsk