Czym grozi bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest chorobą rozwijająca się w sposób skryty i podstępny. OBS o niewielkim nasileniu, niepowodujący objawów dziennych może doprowadzić do rozwinięcia się nadciśnienia tętniczego. Często pacjenci szukają pomocy lekarskiej dopiero po kilku, kilkunastu latach trwania choroby, kiedy objawy choroby są już bardzo nasilona a powikłania obecna.

Nadciśnienie tętnicze

Do najczęściej występujących następstw OBS zalicza się nadciśnienie tętnicze. Bezdech senny uważany jest za jedną z jego głównych przyczyn. Osoby z łagodną postacią OBS mają 2-krotnie wyższe szansę rozwoju nadciśnienia tętniczego w porównaniu z osobami bez bezdechu. Postać umiarkowana wiąże się z blisko 3-krotnie większym takim ryzykiem. Ważnym dowodem na ścisły związek obturacyjnego bezdechu sennego i nadciśnienia tętniczego jest fakt stopniowego zmniejszania się cienienia tętniczego krwi w trakcie terapii OBS za pomocą protez powietrznych CPAP.

Choroba niedokrwienna serca

Obturacyjny bezdech senny jest niezależnym czynnikiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Osoby z zaawansowaną postacią OBS mają zwiększone ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej.

Zaburzenia rytmu serca

OBS jest również czynnikiem zwieszającym częstość występowania zaburzeń rytmu serca szczególnie napadów migotania przedsionków. U osób z zaawansowaną chorobą serca bezdech senny może wywołać dużo poważniejsze arytmie, nawet bezpośrednio zagrażające życiu.

Udar mózgu

Choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego także wykazują związek z OBS. Ryzyko udaru mózgu wzrasta wraz z nasileniem obturacyjnego bezdechu sennego. Rokowanie pacjentów po przebytym incydencie mózgowym pogarsza się w razie współistnienia OBS. Zwiększa się również prawdopodobieństwo kolejnego udaru.

Zaburzenia potencji

Fragmentacja i zaburzenie struktury snu może doprowadzać do zmniejszonego wydzielania testosteronu i obniżenia libido.

Depresja

Częstym następstwem OBS przebiegającego ze znacznie nasilonymi objawami dziennymi są reaktywne zaburzenia depresyjne.

Wypadki komunikacyjne

Osoby z obturacyjny bezdechem sennym odczuwające senność podczas dnia nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych z powodu kilkakrotnie zwiększonego ryzyka spowodowania wypadku komunikacyjnego.

Pomorskie Centrum Leczenia Bezdechu Sennego
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 143/1 80-456 Gdańsk