CPAP

CPAP ( ang:  continuous positive airway pressure, pol: ciągłe dodatnie cisnienie w drogach oddechowych)

CPAP jest to nazwa metody postętowania z chorymi na obturacyjny bezdech senny. Częściej jednak nazywane są w tyen sposób urzadzena wykorzystujące te metodę czyli protezy powietrzne CPAP. Ich działanie polego na wtłaczaniu podczas snu przez nos lub przez usta i nos powietrza do płuc pod zwiększonym ciśnieniem. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz gardła pacjenta jest większe niż na zewnątrz ciała, co zapobiego jego zapadaniu i tym samym powstaniu bezdechów. CPAP jest  najskuteczniejszą metodą postępowania zalecaną w kazdej postaci choroby nawet tej najcięższej. CPAP nie jest metodą leczenia tylko PROTEZPWANIA toteż wymaga systematycznego stosowania i po jego odstawieniu wszystki objawy choroby powracają. Nie ma niebezpieczeństwa uzależnienia się od CPAP'u i nasilenia się objawów choroby w zwiazku z jego odstawieniem. W takim przypadku choroba będzie odczówana tak jak przed jego stosowaniem. (Stosowanie CPAP'u można porównac to stosowania okularów, które również są proteza.) 

Omianą protezy powietrznej CPAP  jest Auto CPAP. Zwykła proteza CPAP stosuje przez całą noc jedno ustalone przez lekarza ciśnienie. Proteza typu Auto rozpoznaje jakie ciśnienie potrzebne jest w danej chwili choremu i zmienia je dostosowując się do sytuacji. W  wyniku tego śradnie ciśnienia stosowane przez nią są dużo mniejsze a komfort spania dużo większy.

Protezy powietrzne CPAP i AutoCPAP dają możliwość sprawdzenia czy będą skuteczne i dobrze tolerowane przez chorych przed ich zastosowaniem (zakupem). Protezy Auto CPAP dają dodatkowo możliwość kontroli leczenia.

Pomorskie Centrum Leczenia Bezdechu Sennego
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 143/1 80-456 Gdańsk